Actieve gebruikers
5.000
Actieve gebruikers
Indicaties per maand
10.000
Indicaties per maand
Rolstoelen herverstrekt
55.000
Rolstoelen herverstrekt per jaar
Bespaard in 10 jaar
> 1 MILJARD
Bespaard in 10 jaar

Verstrekkingen Portaal

Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal is een online aanvraagportaal voor alle indicaties op het gebied van hulpmiddelen & rolstoelen in de Wlz. Hoe ondersteunt ZorgInfo het proces? De ontwikkeling van ZorgInfo is gebaseerd op het verbeteren van de processen rondom de verstrekking van rolstoelen en hulpmiddelen binnen de Wlz.

Log in op het portaal

Gebruikers aan het woord

  • Indiceerder - Ergotherapeut bij Carint Reggeland "ZorgInfo gaat heel ver in de dienstverlening door de maatschappelijke betrokkenheid op het dossier hulpmiddelen. Ze hebben veel kennis op het gebied van inhoud, proces en de wettelijke kaders. Gaan uiteindelijk ook resultaat voor de cliënt”
  • Indiceerder - Fysiotherapeut bij Frion zorg “Ik wil ZorgInfo bedanken voor het organiseren van deze klankbordgroep. Wij kunnen hier als indiceerder onze bevindingen delen en er wordt gehoor aan gegeven. Daarnaast zijn jullie de verbindende factor geweest in ons contact met het zorgkantoor”
  • Marjan Croese - Teamleider overige zorg bij Zilveren Kruis zorgkantoren "ZorgInfo is voor mij een betrouwbare partner met kennis van zaken"
  • Monica Middel - Procescoördinator Declareren bij VGZ zorgkantoren "De applicatie is de basis voor een totaal nieuwe manier van werken" "Je verwacht dat de overgang naar een doelmatige en inzichtelijke dienstverlening eerst veel geld kost, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. In ons geval heeft het direct geld opgeleverd."