Gebruikers aan het woord

Op deze pagina vertellen diverse gebruikers hun ervaringen met zowel het Verstrekkingen Portaal als ZorgInfo als bedrijf.

 

Indiceerder

"ZorgInfo gaat heel ver in de dienstverlening door de maatschappelijke betrokkenheid op het dossier hulpmiddelen. Ze hebben veel kennis op het gebied van inhoud, proces en de wettelijke kaders. Gaan uiteindelijk ook resultaat voor de cliënt”

Indiceerder - Ergotherapeut bij Carint Reggeland
Indiceerder

“Ik wil ZorgInfo bedanken voor het organiseren van deze klankbordgroep. Wij kunnen hier als indiceerder onze bevindingen delen en er wordt gehoor aan gegeven. Daarnaast zijn jullie de verbindende factor geweest in ons contact met het zorgkantoor”

Indiceerder - Fysiotherapeut bij Frion zorg
Marjan Croese

"ZorgInfo is voor mij een betrouwbare partner met kennis van zaken"

Marjan Croese - Teamleider overige zorg bij Zilveren Kruis zorgkantoren
Monica Middel

"De applicatie is de basis voor een totaal nieuwe manier van werken" "Je verwacht dat de overgang naar een doelmatige en inzichtelijke dienstverlening eerst veel geld kost, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. In ons geval heeft het direct geld opgeleverd."

Monica Middel - Procescoördinator Declareren bij VGZ zorgkantoren