Het Verstrekkingen Portaal

Met het ZorgInfo Portaal verantwoorden indiceerders aanvragen en meldingen voor rolstoelen en hulpmiddelen, houden zorgkantoren sturing op het proces en kunnen zij het protocol nauwlettend volgen. Zo worden eventuele afwijkingen op tijd gesignaleerd, zodat er kan worden bijgestuurd. Dit levert doelmatigheid, kostenbesparing en adequate hulpmiddelenzorg op. Ben je nog niet bekend met het Verstrekkingen Portaal, maar wil je meer weten over de mogelijkheden en voordelen? Neem dan even contact op met ons team!