Trainingsaanbod Zorgplan

Beste indiceerder,

Je bent (vrijwel) dagelijks bezig met het indiceren van rolstoelen en hulpmiddelen voor je cliënten.

De aanspraak, beoordeling en bekostiging daarvan vanuit de Wlz moet optimaal verlopen. Functiegericht voorschrijven is daarbij een wettelijke eis. Enerzijds om zo vanuit de hulpvraag van cliënten adequate hulpmiddelenzorg te realiseren en anderzijds om te kunnen voldoen aan de contractuele eisen van zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten.

De noodzaak van meer kennis en vaardigheid

De verantwoording van aanvragen en meldingen voor hulpmiddelen en rolstoelen, blijkt bij indiceerders in de Zorgkantoor regio’s niet altijd voldoende te zijn. Hierdoor is de rechtmatigheid van verstrekkingen niet goed gewaarborgd en wordt onnodig kostbare tijd besteed om aanvullende vragen van het Zorgkantoor te beantwoorden. Om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen en tijd te besparen is daarom meer kennis en vaardigheid nodig over het functiegericht indiceren.

E-learning en training voor betere resultaten

Om deze kennis en vaardigheid te verbeteren bieden de zorgkantoren samen met het Zorgplan Expertisecentrum, de e-learningcursus en training “Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg” aan. Na dit scholingsprogramma begrijp je de functiegerichte aanspraak en kun je deze goed toepassen. Daarmee realiseer je een doelgerichte en passende indicatieverantwoording voor de bekostiging en inzet van rolstoelen en hulpmiddelen. Daarnaast voldoe je aan de wettelijke- en contracteisen en ga je structureel tijd besparen. (Het Zilveren Kruis Zorgkantoor geeft in het contract met jouw zorginstelling aan dat alle indiceerders functiegericht indiceren moeten beheersen.)

In de bijlage “E-learningcursus en training: Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg” lees je meer over de cursus en training, het studiekader, de kosten, de data van de trainingen en de aanmeldprocedure.

Nog meer tijd besparen?

Een belangrijke tool die je als indiceerder gebruikt is het ZorgInfo indicatieportaal. Optimaal gebruik van ZorgInfo levert meer kwaliteit, tijdwinst en geld op.

Het Zorgplan Expertisecentrum biedt daarom opnieuw de training “Bespaar tijd, gebruik alle ZorgInfo-functionaliteit aan voor indiceerders die hier nog niet eerder aan deelnamen. Met deze kennis wordt het aanvraag/melding proces voor hulpmiddelen en rolstoelen sneller doorlopen en kunnen beheerstaken, zoals rolstoelbeheer, adequater worden uitgevoerd. Dit leidt tot een doelmatiger werkwijze waarmee je veel tijd bespaart.

Meer dan 350 indiceerders namen het afgelopen jaar deel aan deze training. Naar aanleiding van hun feedback worden dit jaar zowel een training voor beginners (degenen die recent gestart zijn met het werken met ZorgInfo) en een training voor gevorderden (degenen die al werken met ZorgInfo) aangeboden.

In de bijlage “training Bespaar tijd, gebruik alle ZorgInfo functionaliteit” lees je meer over de training, het studiekader, de kosten, de data van de trainingen en de aanmeldprocedure.

Ben je enthousiast over dit aanbod?

Bespreek dan met jouw leidinggevende of je de cursus/training waarvoor je belangstelling hebt mag volgen. Wij hebben ook jouw directie geïnformeerd over de cursus en trainingen en hen gevraagd om de kosten hiervan voor hun rekening te nemen. Zo investeer jij jouw tijd en zij investeren in goed opgeleide professionele medewerkers. 

Als je nog vragen hebt kun je het Zorgplan Expertisecentrum tijdens kantooruren (9.00 uur tot 17.00 uur) bereiken op telefoonnummer (085) 2730216 of via het mailadres info@zorgplan.nl

Met vriendelijke groet,

Zorgplan