Trainingsaanbod Zorgplan

Beste indiceerder,

Je bent (vrijwel) dagelijks bezig met het indiceren van rolstoelen en hulpmiddelen voor je cliënten. Hierbij moeten de aanspraak, beoordeling en bekostiging vanuit de Wlz optimaal verlopen. Functiegericht voorschrijven is daarbij een wettelijke eis. Enerzijds om zo vanuit de hulpvraag van cliënten adequate hulpmiddelenzorg te realiseren en anderzijds om te kunnen voldoen aan de contractuele eisen van zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten.

Waarom is er meer kennis en vaardigheid nodig?

Er is meer kennis en vaardigheid nodig omdat de verantwoording van aanvragen en meldingen voor hulpmiddelen en rolstoelen, bij indiceerders in de Zorgkantoor regio’s niet altijd voldoende blijkt te zijn. Hierdoor is de rechtmatigheid van verstrekkingen niet goed gewaarborgd en wordt onnodig kostbare tijd besteed om aanvullende vragen van het Zorgkantoor te beantwoorden. Om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen en om tijd te besparen, is daarom meer kennis en vaardigheid nodig over het functiegericht indiceren. De Zorgkantoren werken daarom samen met Zorgplan aan het bieden van deze kennis en vaardigheid, met behulp van E-learning en praktijktrainingen. 

E-learning en praktijktraining voor betere resultaten

Voorbeelden hiervan zijn de E-learningcursus en training “Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg” . Na dit scholingsprogramma van Zorgplan begrijp je de functiegerichte aanspraak en kun je deze goed toepassen. Daarmee realiseer je een doelgerichte en passende indicatieverantwoording voor de bekostiging en inzet van rolstoelen en hulpmiddelen. Daarnaast voldoe je aan de wettelijke- en contracteisen en ga je structureel tijd besparen. (Het Zilveren Kruis Zorgkantoor geeft in het contract met jouw zorginstelling aan dat alle indiceerders het functiegericht indiceren moeten beheersen.) In de bijlage “E-learningcursus en training: Functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg” lees je meer over de cursus en training, het studiekader, de kosten, de data van de trainingen en de aanmeldprocedure.

Wil je nóg meer tijd besparen?

Een belangrijke tool die je als indiceerder gebruikt, is het ZorgInfo indicatieportaal. Optimaal gebruik van ZorgInfo levert meer kwaliteit, tijdwinst en geld op. Zorgplan biedt daarom opnieuw de training “Bespaar tijd, gebruik alle ZorgInfo-functionaliteit” aan voor indiceerders die hier nog niet eerder aan deelnamen. Met deze kennis wordt het aanvraag/melding proces voor hulpmiddelen en rolstoelen sneller doorlopen en kunnen beheerstaken, zoals rolstoelbeheer, adequater worden uitgevoerd. Dit leidt tot een doelmatiger werkwijze waarmee je veel tijd bespaart.

Meer dan 800 indiceerders namen het afgelopen jaar deel aan deze training. Naar aanleiding van hun feedback worden dit jaar zowel een training voor beginners (degenen die recent gestart zijn met het werken met ZorgInfo) en een training voor gevorderden (degenen die al werken met ZorgInfo) aangeboden.

In de bijlage “training Bespaar tijd, gebruik alle ZorgInfo functionaliteit” lees je meer over de training, het studiekader, de kosten, de data van de trainingen en de aanmeldprocedure.

Ben je enthousiast over dit aanbod?

Bespreek dan met jouw leidinggevende of je de cursus/training waarvoor je belangstelling hebt mag volgen. Wij hebben ook jouw directie geïnformeerd over de cursus en trainingen en hen gevraagd om de kosten hiervan voor hun rekening te nemen. Zo investeer jij jouw tijd en zij investeren in goed opgeleide professionele medewerkers. 

Als je nog vragen hebt kun je Zorgplan tijdens kantooruren (9.00 uur tot 17.00 uur) bereiken op telefoonnummer (085) 2730216 of via het mailadres info@zorgplan.nl

Met vriendelijke groet,

Zorgplan