Bericht van Zorgkantoor: Wijziging vergoeding communicatiehulpmiddel

26 december 2021 11:00

Beste indiceerder,

Voor spraakvervangende Hulpmiddelen zijn er tot 2022 grote uitvoeringsverschillen tussen de verschillende zorgkantoren, mede als gevolg van de interpretatie van de wet en uitspraken van Zorginstituut Nederland.

De landelijke lijn per 2022 is dat spraakvervangende hulpmiddelen behoren tot het instellingsbudget en niet behoren tot de persoonsgebonden hulpmiddelen. Spraakvervangende hulpmiddelen worden daarom bekostigd uit het eigen budget van de instelling.

De zorgkantoren zijn het erover eens, dat bij een onderbouwde aanspraak op de noodzaak voor het gebruik van een spraakvervangend hulpmiddel door een Wlz client, uit coulance een deel van de kosten bovenbudgettair kunnen worden vergoed. De hoogte van de kosten van spraakvervangende hulpmiddelen zijn onevenredig hoog waardoor de instelling onvoldoende middelen beschikbaar heeft vanuit de gemiddelde ZZP bekostiging.

Zorgkantoren willen de instelling in voorkomende gevallen een redelijke bijdrage in de kosten bieden, zijnde coulance 50% van het offerte bedrag, tot een maximum van € 5000,00 dat betrekking heeft op de aanschaf van een hulpmiddel voor primaire communicatie. Het gaat om een eenmalige vergoeding per 5 jaar. 

Om in aanmerking te komen moet er gebruik gemaakt worden van gecontracteerde partijen.  

  • Instelling is eigenaar van het hulpmiddel.  
  • Aanpassingen en reparaties zijn voor budget instelling.

Het protocol is aangepast met de nieuwe regeling 2022. Dit vindt u zoals u gewend bent op de site van Zorginfo.

De leveranciers communicatie zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de nieuwe regeling. Ze hebben zich op dit moment nog niet allemaal geconformeerd aan de nieuwe overeenkomst. Houd hier dus rekening mee als u een nieuw middel gaat aanvragen.