Bericht van Zorgkantoor: Rectificatie: Workshop Lewis Seating Systems

29 december 2020 00:00

Rectificatie: Workshop Lewis Seating Systems

Ten onrechte is in de nieuwsbrief van oktober 2020, gepubliceerd op 13 oktober 2020, een oordeel gegeven over de workshop van Lewis Seating Systems “Wanneer een zitorthese? Ontrafel praktijksituaties met behulp van ICF”. Dit bericht is onjuist en misleidend en wordt bij deze gerectificeerd.

 

Met het bericht wilde Zorgkantoor Menzis benadrukken dat bij een aanvraag voor een hulpmiddel altijd de ICF-methodiek (International Classification of Functioning, Disability and Health) als uitgangspunt genomen moet worden. Wanneer de situatie van de klant én daarmee de hulpvraag duidelijk in kaart is gebracht kan er functiegericht worden geïndiceerd. Een oplossing om invulling te geven aan de hulpvraag van de klant kan de inzet van een hulpmiddel zijn.

 

Lewis Seating Systems gaat bij de workshop “Wanneer een zitorthese? Ontrafel praktijksituaties met behulp van ICF” uit van dezelfde benaderingswijze. Er wordt uitgegaan van functiegericht indiceren waarbij de hulpvraag en het functioneren van de klant centraal staat. Lewis Seating Systems zal dit ook verder verduidelijken in de tekst van de brochure over de workshop.